Kontakt

 

Telefon:
+387 53 334 015 Računovodstvo i finansije
+387 53 310 800 Tehnička priprema
+387 53 310 801 Direktor
+387 53 310 802 Tehnička priprema/Fax
+387 65 580 713
+387 65 905 685
e-mail:
info@geokop.net
geokop-d@teol.net
Adresa:
Svetog Save br. 7, 74400 Derventa, BiH
WEB adresa:
www.geokop.net

 

Asfaltna bazaBetonara i mehanizacija
+387 53 327 146 +387 53 327 156