Reference

Naziv projektaInvestitorVrijednost ugovora
2006.
Rekonstrukcija lokalnog puta MODRAN – OSINJA; l =13.500 m Opština Derventa 973457.00 KM
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva u Opštini Derventa Opština Derventa 830000.00 KM
Izrada pristupnih saobraćajnica mostovima u Doboju i Modriči Integral inžinjering; Laktaši 1045290.72 KM
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva u Opštini Petrovo Opština Petrovo 237450.00 KM
Presvlačenje Magistralnih puteva na oblast br. V; M 17; Šamac – Modriča ŽGP AD Doboj 359697.00 KM
Rekonstrukcija klizišta Ljeskove Vod; na putu R 474-a Prijedorputevi A.D. Prijedor 313889.65 KM
Rekonstrukcija mosta na rijeci Ukrini Opština Doboj 352320.00 KM
2007.
Izvođenje radova na " Klizište Donja Čađavica "; dionica Lončari-Sepak Prijedorputevi A.D. Prijedor 76370.61 KM
Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova u fabrici cijevi a.d. " Unis " derventa A.d. " Unis " Derventa 162364.92 KM
Asfaltiranje puteva u MZ Lipac i Mz Foča MIRL 196718.55 KM
Asfaltiranje lokalnih puteva " Vučijak "2007 Opština Doboj 108220.00 KM
Sanacija i održavanje lokalnih puteva i putnih elemenata na području Opštine Derventa Opština Derventa 123975.75 KM
Izgradnja i sanacija ulica i Trotoara na području grada Derventa Opština Derventa 163636.56 KM
Asfaltiranje puta ZZ. " Lan "-Tri Kruške Opština Derventa 196850.00 KM
Asfaltiranje puta Lipe – Osojci Opština Derventa 163636.62 KM
Asfaltiranje puta Kalenderovci – Donji Detlak Opština Derventa 147000.00 KM
2008.
Rehabilitacija lokalnog puta Modran-Bunar-Velika Opština Derventa 1051068.09 KM
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom; I faza realizacije-LOT1 Opština Derventa 945432.54 KM
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom; I faza realizacije-LOT2 Opština Derventa 683280.00 KM
Izrada završnog sloja na operativnoj obali u luci Šamac Unis-Fabrika cijevi A.D.Derventa 74646.00 KM
Asfaltiranje platoa u krugu stovarišta u Velikoj Bukovici Proda Komerc d.o.o.Doboj 100000.00 KM
Asfaltiranje benzinske pumpe "Nada" u Derventi Nada d.o.o.Derventa 162922.50 KM
Vanjsko uređenje oko poslovno-skladišnog objekta u Derventi Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor 456782.18 KM
Asfaltiranje lokalnih cesta na području Opštine Orašje Opština Orašje 184353.38 KM
Asfaltiranje puteva "Vučijak 2008." Opština Doboj 594687.00 KM
Rekonstrukcija i sanacija ulica na području grada Doboj-LOT1 Opština Doboj 531434.89 KM
Rekonstrukcija i sanacija ulica na području grada Doboj-LOT2 Opština Doboj 108459.12 KM
Uređenje parcele oko objekta "Slatka tajna" u Doboju Opština Doboj 165382.50 KM
Rekonstrukcija gradske zelene pijace u Srpcu IFAD;MPŠB 388965.50 KM
2009.
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom; I faza realizacije-LOT3 Opština Derventa 348725.52 KM
Izrada kružne raskrsnice Opština Derventa 315518.55 KM
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom; II faza realizacije-LOT 1 Opština Derventa 430101.22 KM
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom; II faza realizacije-LOT 2 Opština Derventa 199717.41 KM
Asfaltiranje puta u povratničkom naselju Turski Lužani Fond za povratak BiH 30000.00 KM
Sanacija temelja rezervoara u rafineriji Brod Macys Ventures Limited 79541.26 KM
Rekonstrukcija ceste R-472 Polje-Podnovlje Osijek-Koteks 2320409.03 KM
Regulacija Derventskog potoka Opština Derventa 762000.00 KM
2010.
Asfaltiranje puta Ploče-Brezici u D.Ceranima Opština Derventa 93217.36 KM
Asfaltiranje puta u Kostrešu; dionica prema groblju Opština Derventa 88822.23 KM
Asfaltiranje puta groblje-Simikići u D.Lupljanici Opština Derventa 92528.47 KM
Asfaltiranje puta debela obala-Bojanići u D. Lupljanici Opština Derventa 92439.36 KM
Asfaltiranje puta tri kruške-Savića brdo Opština Derventa;MPŠB 159979.95 KM
Modernizacija lokalnog puta u naselju Palačkovci;Opština Prnjavor Opština Prnjavor 48321.00 KM
Asfaltiranje lokalnih puteva "Vučijak 2010" Opština Doboj 252721.17 KM
Presvlačenje lokalnog puta u D. Korovima Opština Srbac 92210.63 KM
Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Osječani; opština Doboj Opština Doboj 71919.90 KM
Asfaltiranje lokalnog puta u MZ orašje; opština Doboj Opština Doboj 76906.44 KM
Asfaltiranje cesta na području opštine Orašje Opština Orašje 69420.09 KM
Asfaltiranje tehničkog pregleda u Derventi Brčko Gas Brčko 77475.06 KM
Povezivanje centara mjesnih zajednica sa gradom-II faza realizacije; LOT 2 Anex I Opština Derventa 275440.43 KM
2011.
Izvođenje građevinskih radova na autoputu Banja Luka – Gradiška Integral Inžinjering; Laktaši 1100000.00 KM
Asfaltiranje puta Tišina – Tursinovac Opština Šamac 38996.69 KM
Izgradnja spomen obilježja- "Masovna grobnica Čardak" Opština Derventa 24988.28 KM
Asfaltiranje puta Kalemčić – Petrin han Opština Derventa 43989.19 KM
Uređenje prilaza Hramu Presvete Bogorodice u Doboju Opština Doboj 91482.59 KM
Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta kroz selo Nova Ves; dionica Područna škola Nova Ves-zaseok Osovica Opština Srbac 255871.23 KM
Asfaltiranje platoa i prilaznog puta u M.Z. Kotorsko Opština Doboj 67122.90 KM
Rekonstrukcija i sanacija ulica Trg pravoslavlja i Cara Lazara – I faza realizacije Opština Derventa 699868.18 KM
Rekonstrukcija i sanacija ulica Trg pravoslavlja i Cara Lazara – II faza realizacije Opština Derventa 50069.04 KM
Asfaltiranje dijela ulice Osinjskih brigada u Derventi Opština Derventa 43443.42 KM
Rekonstrukcija i sanacija odbrambenog nasipa od poplava Agići-Novi most – I faza realizacije Opština Derventa 369985.30 KM
Rekonstrukcija i modernizacija lokalnog puta kroz selo Nova Ves- dionica Zaseok Osovica-manastir Osovica Opština Srbac 351151.10 KM