Betonara je smještena U Poljicu – Doboj, na magistralnom putu Doboj – Tuzla, udaljena oko 2km od centra Doboja. Lokacija se graniči sa zaštitnim putnim pojasom kod novog mosta na rijeci Bosni, kolski pristup na lokaciji je postojećim putem koji prolazi ispod pruge na postojećem podvožnjaku. Smještena je na lokaciji tako da je udaljena 40 metara od zaštitnog pojasa puta.

Betonara sadrži pogon za proizvodnju betona otvorenog tipa. Proizvodni asortiman betonare zasniva se na proizvodnji betona namjenjenog za gradjenje i omogućava njegovu najekonomičniju primjenu.

U proizvodnom programu se proizvode sledeće marke betona:

  • Beton MB-20,
  • Beton MB-25,
  • Beton MB-30,
  • Beton MB-30-pumpani.

Marke betona koje se proizvode po svim svojstvima (fizička, hemijska, mehanička i tehnološka) zadovoljavaju potrebe tržišta. Tehnološka oprema je koncipirana tako da omogućava proizvodnju u skladu sa zahtjevima na tržištu i prilagodjavanjima potrebama kupca i tržišta.

Osnovne karakteristike betonare su:

  • Proizvođač: Italija,
  • Tip: NORA,
  • Kapacitet: 60 m³/h,
  • Zapremina mješalice: 1 m³,
  • Godina proizvodnje: 2007.