Asfaltna baza “Geokop” udaljena je 12 km od Dervente i nalazi se neposredno pored magistralnog puta M17.2 Derventa-Doboj.

Asfaltna baza je postrojenje za proizvodnju asfaltnih masa tzv. asfalta. Asfalt se upotrebljava za izradu puteva, aerodromskih pista, parkiranih platoa, fabričkih dvorišta i drugih površina.

U sastavu asfalta se koriste sljedeći materijali: Drobljeni agregati od krečnjaka iz kamenoloma Orlovača granulacije 0-4; 4-8;   8-16; 16-22 mm, drobljeni agregati od Bosanskog šljunka granulacije 0-4; 4-8; 8-16; 16-22 mm, bitumen raznih vrsta ( bit. 45, 60, 90, 120, polimerni,… ),filer dobijen iz vlastite proizvodnje i tzv.sopstveni filer iz sistema oprašivanja. Kameno brašno proizvodimo u vlastitom postrojenju, a sirovinu vadimo iz nalazišta Dažnica.

Mlin za proizvodnju kamenog brašna je tipa Ivo Lola Ribar,sa kuglama, kapaciteta 8-12t/h.

U mogućnosti smo proizvesti granulaciju kamenog brašna od 0.063-0.09 mm.

Asfaltna baza može proizvoditi razne vrste asfaltne mase, koje se koriste za asfaltiranje gore navedenih površina:

  • BNS 22
  • AGNS 22
  • BB 4; BB 8; BB 11; BB 16,
  • BNHS 16

Tip, proizvođač i tehničke karakteristike

Asfaltna baza je proizvedena u firmama WIBAU (Slovenija), KOVINARSKA Krško (Slovenija), ATMOS Hoče (Slovenija), te rekonstruisana od firme SERVIS Strojanšek Joše, s.p. Krško (Slovenija). Mašinsku opremu uglavnom su proizvele dvije prve navedene firme, a djelimično i SERVIS Krško, koji je takođe izradio i kompletnu elektro opremu za upravljanje asfaltne baze. U sklopu izrade je učesnik i WEISHAUPT  Njemačka.

Sama asfaltna baza nosi nazivni tip WSO 130.

WIBAU kao dugogodišnji proizvođač asfaltnih baza u Evropi je kod ove baze izradio srž asfaltne baze – mješaoni stub.

Kovinarska Krško je izradila preddozatore, silose za punilo, transportne trake i puževe. ATMOS je izradio silos za skladištenje goriva asfaltne mase i cisterne za skladištenje bitumena. Marini je izradio sušaru za sušenje agregata, a gorionik sušare je isporučio WEISHAUPT Njemačka. SERVIS Krško je izradio filterski oprašivač i kompletnu elektro opremu i automatiku za upravljanje asfaltne baze.

Asfaltna baza sa svojom opremom ima kapacitet do 130t/h asfaltne mase. Sam kapacitet proizvodnje je u zavisnosti od vrste asfaltne mase i od stepena vlažnosti agregata i kreće se od 60-70% instalisanog kapaciteta   ≈ 100 t/h.